Visjon

Alle barn vokser opp i en trygg, empatisk og selvutviklende verden

Vårt Hovedmål

Skape et tipping point i utviklingen av verdiforankret, langsiktig og samlende ledelse.

Vårt Kortsiktige mål

Sørlandet blir en rollemodell for resten av landet på grunn av arbeidslivskvalitet og resultater i en klasse for seg

Virkning

En metode for å få fram det beste i menneske, team og organisasjoner. Det er et metodeverk med ulike verktøy for å bedre takle utfordringer i livet og arbeidslivet. Verktøyene består blant annet av oppbygning av trygghet og selvfølelse i alle situasjoner, bli selvmotiverte og selv-ledende, samt kunne utvikle en bærekraftig kultur (organisasjonskultur, klassekultur, familiekultur)
Kulturen som skapes består av mennesker som forstår hverandre og kan samarbeide og kommunisere på en utviklende og verdiskapende måte. Det er en metode for å omdanne motstand til medvirkning og oppnå store mål både personlig og i arbeidslivet.
Tipping Point Methodology ble utviklet basert på fremgangsmåtene til de lederne i verden som oppnår de desidert beste resultatene. Dette uavhengig om de leder en barnehage, egne barn, en bedrift, en kommune eller et konsern. Deres viktigste fellestrekk er at prosessene de leder når et Tipping Point i eget liv. Vi har trukket ut de elementene i disse ledernes atferd som har likhetstrekk og har ført til unike resultater. Dette har ført til Tipping Point Metoden.
Mia på sin side har studert alle de psykologiske hovedretningene og Terje har drevet rådgivning for konsernledere i Norden og alle tysktalende land i Europa siden 1990. Sammen har de utviklet metoden gjennom 30 000 coachingsamtaler.
Les mer utførlig om metode grunnlag og kildehenvisninger her